Charles Liu: Teşekkürler

Sevgili Vite Topluluğu:

Senin, ekibim ve benim gibi hepimiz Binance oylamasını kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz! Başlangıçtan itibaren geçen 18 ay süresince ilerleyişimiz için büyük bir adım. Bize gösterdiğiniz desteğe derinden teşekkür ederiz ve oldukça minnettarız.

Son 18 aydan bahsettiğimizde, Uyku abartılıyor diye açıkladım. Tüm bu süreç boyunca her günü oldukça uzun bir günmüş gibi hissettik— inanılmaz verimli geçti ve daha az karamsar olduk, iyimserlikten ödün vermedik fakat sık sık kendimizi de sorguladık. Bizi ilerleten şeylerden biri, çalışmalarımızın, icatlarımızın ve ürünlerimizin, blockchain ekosistemine ve merkezi olmayan bir geleceğe değer kattığı inancıdır.

Çalışmamızın performans, sağlamlık, güvenlik ve geliştirici dostu bir ağ sağlayarak, doğru al-satlar ile teknolojik statüyü geliştirdiğine içtenlikle inanıyoruz. Sıfırdan inşa ederek ilk tasarımımızı maksimuma çıkarmak için, verimliliği arttıran asynchronous mimarinin temel bileşenleri, DAG tabanlı akıllı sözleşmeleri ve block-lattice güvenlikli zincirinin en yüksek değerini elde etmek için doğru mühendislik kararlarının ilk günden itibaren alınmasını sağladık.

Ve tabii ki, bu teknoloji merkezinde çok fazla ürün çıkardık: ViteX (DEX), çok-zincirli cüzdan, VitePay (ödeme), SyraCoin (hükümet uygulaması); ve dünyanın her yerinden, Vite Mainnet’de günlük 300,000 den fazla işlem yapan kullanıcıları görmek bizi mutlu ediyor. Bir ürün çıkardıktan sonra hiç dinlenmedik, hatta bu ürüne yeni özellikler ve yükseltmeler getirmeye devam etmek için (Binance oylaması esnasında bile programımız vardı ve o programa uyduk: ViteX çatallanması, ve ayrıca Binance chain i mobil cüzdanımıza entegre etmek) zamanla yarıştık.

Bütün çalışmalarımızın ve ilerlemelerimizin oylama sonuçlarına yansımasından gurur duyuyorum.

Söylediğim gibi bu yolculuğumuz uzun bir güne benziyor. Bu uzun gün devam ediyor ve saatler geçtikçe daha da aydınlanıyor. Listelenmenin yarattığı adrenalin patlaması uyumayı zorlaştırıyor. Vite Labs ekibi yeni yol haritasındaki birçok hedefin yanı sıra ViteFi, Vite 2.0 ve VitePlus gibi ümit vaat eden bir model sergilemeye devam edecektir.

Bütün destekleriniz için tekrar teşekkür ederiz. Ve sizleri ürünlerimiz ile etkileşiminiz veya interwebs diyalogları aracılığı ile çok yakında tekrar görmek için sabırsızlanıyoruz. Her zamanki gibi önerilerinizi ve eleştirilerinizi bekliyorum: https://twitter.com/chunming_liu

#letscreatesomethingcool!

Charles Liu

--

--

Civil Engineer, crypto enthusiast, trader and supporter. 3 years of experience in crypto.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store