Vite Çift Haftalık Rapor

Güncel İlerlemeler

Binance Borsasında VITE’in Listelenmesi:

12 Aralıkta Binance borsası listeleme için 4. topluluk oylamasını gerçekleştirdi. 24 saat süren oylamanın ardından yarışı 89,025 oyla VITE kazandı. Binance, 13 Aralık tarihinde VITE / BNB, VITE / BTC ve VITE / USDT ticaret paritelerini açtı.

3 Aralıkta ViteX önemli bir yükseltmeyi duyurdu:

 • Yeni VX dağılım eğrisi uygulanmaya başladı;
 • VX kar payı ve madencilik için stake kuralları değişti;
 • Proxy stake SVIP işlevi eklendi;
 • Referans ile madencilik yapan kullanıcılara yeni avantajlar verildi.

5 Aralıkta ViteX’te EOS yatırım ve çekimleri açıldı. 6Aralıkta EOS / BTC ticaret paritesi açıldı.

6 Aralıkta 70,671,192.1 VX yakıldı. Yakımın ardından 8 yıl süresince piyasaya sürülecek VX miktarı da dahil olmak üzere toplam miktar 29,328,807.8 oldu. Detaylar için: https://medium.com/vitelabs/70-million-vx-and-4-million-vite-will-be-burned-with-important-upgrade-for-vitex-9c766d5a3de.

7 Aralıkta, Ekip akıllı kontratlar ile 200 Milyon Vite ini kilitledi ve VITE’in dolaşımdaki miktarını yayınladı: https://medium.com/vitelabs/announcement-vite-locked-200-million-vite-team-coins-on-smart-contract-20-of-total-supply-920a7a62097b.

8 Aralıkta, kar payında biriken bütün VITE havuzu (3.9 milyon civarı) yakıldı. Yakım işlemi: 07b323eeb1a5baf41e4b47634b0557104aab17449bb8f27efe07d30712ab874b.

9 Aralıkta, CEO’muz Charles Liu toplulukla “arkana bak ve 2019 un sonunu heyecanla bekle” temalı bir yazı paylaştı. https://medium.com/vitelabs/charles-liu-a-letter-to-the-vite-community-d17c116068bc

9 Aralıkta, ön listeleme için Ferrum Network ile olan işbirliğimizi duyurduk. FRM, ViteX’e ve Vite Cüzdanına eklenecek. VITE Ferrum’un UniFyre Cüzdanına ve Infinity DEX’ine eklenecek. https://medium.com/vitelabs/partnership-vite-labs-and-ferrum-network-co-listing-9e583b8c760

11 Aralıkta, BNB nin Vite cüzdanına entegrasyonunu duyurduk. Vite cüzdanının yeni iOS versiyonu BNB yi destekliyor.

Sistem Geliştirmeleri

go-vite: V2.7.0 & V2.8.0 çatallanması başladı

ViteX Sözleşmesi

 • Topluluk oylaması doğrultusunda düzenlenen VX Dağılım Eğrisi.
 • Stake ödüllerinde ve VX stake ederek kar payı almada yeni kurallar, ve yeni auto VX stake yöntemi ile kazılan yeni VX ler direk stake edilir.
 • Madencilik için stake etme kurallarında düzenlemeler. Stake edilmiş ancak geri çekilmek istenen VX 7 günlük bir bekleme süresinin iade edilir. Bu bekleme süresi madenciliğe katılım olarak kayda alınmaz ve ödül kazanılamaz.

Dahili Akıllı Sözleşme

 • Yeni tokenların çıkışında toplam arzın silinmesi ve basamakların düzenlenmesi. Yeni üretilmiş yeniden basılbilen tokenların toplam arzı 0 olabilir. Yenilenemeyen tokenlar yakılabilir.
 • SBP ödüllerini yönetme ve çekim yapma özelliğinin SBP sahipleri dışındakilere de verilmesi.
 • Quota almak için stake etme de kısmi çekimlere izin verilmesi.

Vite Cüzdan Uygulaması

Android:

 • V3.2.0 GRIN native coin ini desekledi

iOS:

 • V3.3.0 çıktı. BNB, Vite cüzdanına entegre edildi.
 • DeFi özelliği geliştirmelerinin %70'i tamamlandı.

ViteX Exchange

 • Sert çatallanma tamamlandı. VX dağılım eğrisi değişti. VX stake fonksiyonu eklendi.
 • V3.2.2 geliştirilmekte. Yeni bir UI eklenmesi planlandı.
 • ViteJS V2.3.0 nin yeni versiyonu çıktı.
 • Stake etme ve Full node oylaması için geliştirmelerin %90'ının tamamlandı.

Etkinlikler

13 Aralıkta, Lider Strateji Sorumlumuz Chris, San Francisco’da bir Silikon Vadisi şirketi olan OnePiece tarafından düzenlenen blockchain konferansına katıldı. Chris, bir panele katıldı ve bu panelde farklı bölgelerdeki blockchain uygulamarı ve 2020 crypto pazarının geleceğine dair tartışmalarda bulundu.

--

--

Civil Engineer, crypto enthusiast, trader and supporter. 3 years of experience in crypto.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Şamil Bayraktar

Şamil Bayraktar

Civil Engineer, crypto enthusiast, trader and supporter. 3 years of experience in crypto.